hotel

website security
 

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10

 

 

 

Hè Vietnam với Vietnam Airlines
 

 

Vietnam Airlines, khuyến mãi tuyến Frankfurt<>Saigon/Hanoi phục vụ vào dịp Hè từ ngày 11/04/2010 đến 18/06/2010. Giá vé bắt đầu từ 670,- € (đã có tất cả các loại thuế).

 • Ưu điểm: Rẽ, bay thẳng.
 • Yếu điểm: Hàng không 3 sao.

 

Điều kiện vé:

 • Hành lý 40 kg
 • Thời hạn 2 tháng
 • Miễn phí 1 x quá cảnh tại Saigon / Hanoi
 • Miễn phí xe lửa đến Frankfurt
 • Khuyến mãi có giá trị đến ngày 18/06/2010

 

Newsletter xin chân thành cảm ơn.

 

 

Idee & Design © Thao Nguyen
HOME    LIÊN HỆ    ĐÁNH GIÁ   NEWSLETTER     AGB