hotel

website security
 

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10

 

 

 

Air China ab 621,-EUR
 

 

Air China, khuyến mãi chặng FRANKFURT< > SAIGON / HANOI từ ngày 01/11/2011 đến 15/03/2012. Giá vé bắt đầu từ 621,- € (đã có tất cả các loại thuế).

Điều kiện vé:

 • Hành lý 46 kg
 • Thời hạn 3 tháng

 

Newsletter xin chân thành cảm ơn.

 

 

Idee & Design © Thao Nguyen
HOME    LIÊN HỆ    ĐÁNH GIÁ   NEWSLETTER     AGB