hotel

website security
 

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10

 

 

 

Hè 2014 cùng Etihad Airlines về Hải Phòng - Nha Trang - Huế - Đà Nẳng ab 672,-EUR
 

 

Etihad Airlines khuyến mãi vé cho tuyến từ:

Frankfurt/ Berlin / Düsseldorf / München < > Saigon < > Hải Phòng/ Nha Trang/ Huế ...

với giá đã có tất cả các loại thuế bắt đầu từ hạng rẽ nhất: ab 672,-€ cho khoảng thời gian bay từ: 19.01.14 đến 15.06.14

Điều kiện vé:

 • Hành lý 30 kg

Thay mặt Công ty, xin chân thành cảm ơn Quí Khách đã viếng thăm vevietnam.de

TN Reisendirekt - Thao Nguyen

 

 

 

 

Idee & Design © Thao Nguyen
HOME    LIÊN HỆ    ĐÁNH GIÁ   NEWSLETTER     AGB