hotel

website security
 

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10

 

 

 

Hè cùng Vietnam Airlines Giá ab 644,-EUR
 

 

Vietnam Airlines khuyến mãi vé cho tuyến Frankfurt < > Saigon / Hanoi với giá đã có tất cả các loại thuế bắt đầu từ hạng rẽ nhất: ab 644,- EUR cho khoảng thời gian bay từ:

19.08 đến 27.09.2013 & 18.11 đến 06.12.2013

 

 • Hành lý 30 kg
 • Thời hạn 1 tháng
 • Phí Vé Tàu đến Frankfurt + 20,-€ (đi+về với ICE)

 

Thay mặt Công ty, xin chân thành cảm ơn Quí Khách đã viếng thăm vevietnam.de

 

 

 

 

 

 

Idee & Design © Thao Nguyen
HOME    LIÊN HỆ    ĐÁNH GIÁ   NEWSLETTER     AGB