visa

Visum* (dán vào Reisepass)

Visum du lịch

Business-Visum

Visum-trên 6 tháng

Visa điện tử (dạng tài liệu PDF/ bản in)

E-Visum du lịch
Australien (ETA), Kanada (ETA), Kap Verde (ETA), Neuseeland (ETA), Sri Lanka (ETA), Türkei (eVisa) USA (ESTA), Vietnam (eVisa)

E-Visum Business
Australien (ETA), Kanada (ETA), Kap Verde (ETA), Neuseeland (ETA), Sri Lanka (ETA), USA (ESTA), Vietnam (eVisa)

Giá chưa thuế:

29,00 €

39,00 €

80,00 €

 

 

29,00 €

 

 

39,-€

Giá + 19% thuế:

34,51 €

46,41 €

95,20 €

 

 

34,51

 

 

46,41 €

*Phí bưu phẩm chuyển trả sau khi hoàn tất đã có 19% thuế = 11,31-€
error: Vui lòng không copy !!