Là số tiền Bạn được bảo hiểm bồi thường ít nhất từ 100,-€ đến 10.000,-€ khi phải Đổi & Hủy vé ngoài ý muốn.

 • Mang thai.
 • Bệnh đột xuất.
 • Đột ngột qua đời.
 • Thư mời của Tòa án.
 • Tai nạn đến bất chợt.
 • Thay đổi chỗ làm mới.
 • Bị gọi làm việc đột xuất.
 • Bị sốc thuốc khi chích ngừa.
 • Không hứng thú vì vừa bị đuổi việc.
 • Phải thi lại môn học mà Bạn thi trượt.
 • Bị trể chuyến từ các phương tiện giao thông trên 2 giờ.
 • Gặp trở ngại từ những bộ phận không thiên nhiên trong cơ thể.

Bạn muốn số tiền bảo hiểm bồi thường là :
100,-€
200,-€
400,-€
600,-€
800,-€
1.000,-€
1.500,-€
2.000,-€
2.500,-€
3.000,-€
Giá mua mà bạn phải trả cho bảo hiểm:
10,-€
22,-€
33,-€
41,-€
49,-€
59,-€
69,-€
79,-€
89,-€
105,-€
Gửi véMiễn phí
Phục vụChuyênnghiệp
11 Nămvevietnam.de
Thanh toándm-Real-Bank
Đại lý Chính Hãng
Để tăng khả năng cho web, vevietnam.de có sử dụng Cookies. Bạn đồng ý điều này vui lòng chọn đồng ý.
error: Content is protected !!