• Khi Bạn phải chi một số tiến lớn nhưng lại muốn cân đối cho ngân sách cho gia đình !
 • Để đáp ứng nhu cầu đó Bạn phải trả tiền lãi suất tùy theo số thời gian góp dài hay ngắn & phải hội đủ những điều kiện đính kèm (xem mục “Điều kiện gì”)
 • Hồ sơ được kiểm duyệt và cho kết quả trong 30 phút. Số tiền nợ trả góp được ghi vào “Schufa” tại Đức.
 • Nam-Nử tuổi từ 18>78
 • Bạn không thất nghiệp
 • Bạn không là sinh viên
 • Bạn có Bank- Konto tại Đức
 • Bạn không là người đang học nghề
 • Bạn không phá sản và có nợ tại Đức (Schufa)
 • Bạn đang có việc làm tại Đức (Unbefristetes Arbeisverhältnis)
 • Thu nhập hàng tháng tối thiểu 500,-€ (đã trừ hết các chi phí)
 • Bạn là người đang cư trú tại Đức (Unbefristete Aufenthalsgenehmigung+ Meldebescheinigung)


  Tôi trên 18 tuổi, đồng ý thông tin dữ liệu của tôi sẽ được lưu lại để trả lời yêu cầu của tôi (Bạn có thể thu hồi đồng ý bằng cách gửi e-mail đến info@vevietnam.de)

  Ví dụ mua vé giá 1.000,-€

  vemaybay
  error: Vui lòng không copy !!