Là số tiền bạn được bồi thường (2 chiều) ít nhất từ 100,-€ đến 15.000,-€ khi phải đổi & hủy vé ngoài ý muốn.

Các trường hợp hủy& đổi vé bạn được bồi thường (phải có giấy xác nhận)

 • Mang thai.
 • Bệnh đột xuất.
 • Đột ngột qua đời.
 • Thư mời của Tòa án.
 • Tai nạn đến bất chợt.
 • Thay đổi chỗ làm mới.
 • Bị gọi làm việc đột xuất.
 • Bị sốc thuốc khi chích ngừa.
 • Không hứng thú vì vừa bị đuổi việc.
 • Phải thi lại môn học mà Bạn thi trượt.
 • Bị trể chuyến từ các phương tiện giao thông trên 2 giờ.
 • Gặp trở ngại từ những bộ phận không thiên nhiên trong cơ thể.


  Tôi trên 18 tuổi, đồng ý thông tin dữ liệu của tôi sẽ được lưu lại để trả lời yêu cầu của tôi (Bạn có thể thu hồi đồng ý bằng cách gửi e-mail đến info@vevietnam.de)

  Bạn muốn số tiền bảo hiểm bồi thường là :
  100,-€
  200,-€
  400,-€
  600,-€
  800,-€
  1.000,-€
  1.500,-€
  2.000,-€
  2.500,-€
  3.000,-€
  .....
  Giá mua mà bạn phải trả cho bảo hiểm:
  6,-€
  11,-€
  22,-€
  33,-€
  41,-€
  49,-€
  61,-€
  76,-€
  97,-€
  119,-€
  .....
  Gửi véMiễn phí
  Phục vụChuyênnghiệp
  15 Nămvevietnam.de
  Thanh toándm-Real-Bank
  Đại lý Chính Hãng
  error: Vui lòng không copy !!