Là số tiền Bạn được bảo hiểm bồi thường ít nhất từ 100,-€ đến 10.000,-€ khi phải Đổi & Hủy vé ngoài ý muốn.

 • Mang thai.
 • Bệnh đột xuất.
 • Đột ngột qua đời.
 • Thư mời của Tòa án.
 • Tai nạn đến bất chợt.
 • Thay đổi chỗ làm mới.
 • Bị gọi làm việc đột xuất.
 • Bị sốc thuốc khi chích ngừa.
 • Không hứng thú vì vừa bị đuổi việc.
 • Phải thi lại môn học mà Bạn thi trượt.
 • Bị trể chuyến từ các phương tiện giao thông trên 2 giờ.
 • Gặp trở ngại từ những bộ phận không thiên nhiên trong cơ thể.


  Tôi trên 18 tuổi, đồng ý thông tin dữ liệu của tôi sẽ được lưu lại để trả lời yêu cầu của tôi (Bạn có thể thu hồi đồng ý bằng cách gửi e-mail đến info@vevietnam.de)

  Bạn muốn số tiền bảo hiểm bồi thường là :
  100,-€
  200,-€
  400,-€
  600,-€
  800,-€
  1.000,-€
  1.500,-€
  2.000,-€
  2.500,-€
  3.000,-€
  Giá mua mà bạn phải trả cho bảo hiểm:
  10,-€
  22,-€
  33,-€
  41,-€
  49,-€
  59,-€
  69,-€
  79,-€
  89,-€
  105,-€
  Gửi véMiễn phí
  Phục vụChuyênnghiệp
  12 Nămvevietnam.de
  Thanh toándm-Real-Bank
  Đại lý Chính Hãng
  error: Vui lòng không copy !!