• Khi Bạn phải chi một số tiến lớn nhưng lại muốn cân đối cho ngân sách cho gia đình !
 • Để đáp ứng nhu cầu đó Bạn phải trả tiền lãi suất tùy theo số thời gian góp dài hay ngắn & phải hội đủ những điều kiện đính kèm (xem mục “Điều kiện gì”)
 • Hồ sơ được kiểm duyệt và cho kết quả trong 30 phút. Số tiền nợ trả góp được ghi vào “Schufa” tại Đức.
 • Nam-Nử tuổi từ 18>78
 • Bạn không thất nghiệp
 • Bạn không là sinh viên
 • Bạn có Bank- Konto tại Đức
 • Bạn không là người đang học nghề
 • Bạn không phá sản và có nợ tại Đức (Schufa)
 • Bạn đang có việc làm tại Đức (Unbefristetes Arbeisverhältnis)
 • Thu nhập hàng tháng tối thiểu 500,-€ (đã trừ hết các chi phí)
 • Bạn là người đang cư trú tại Đức (Unbefristete Aufenthalsgenehmigung+ Meldebescheinigung)

Ví dụ mua vé giá 1.000,-€

 • Góp 12 tháng = 91,51 € / mỗi tháng
 • Góp 18 tháng = 63,61 € / mỗi tháng
 • Góp 24 tháng = 49,71 € / mỗi tháng
 • Góp 36 tháng = 35,91 € / mỗi tháng
 • Góp 48 tháng = 29,01 € / mỗi tháng
 • Góp 60 tháng = 26,92 € / mỗi tháng
vemaybay
Để tăng khả năng cho web, vevietnam.de có sử dụng Cookies. Bạn đồng ý điều này vui lòng chọn đồng ý.
error: Content is protected !!